Нашата Мисия

Кохоферм ООД с гордост Ви представя единствената рециркулационна ферма в Европейският съюз, базирана на сушата за Кохо( Тихоокеанска, Сребърна) Сьомга. Нашата цел е да прозвеждаме екологично чиста Сьомга, без употреба на химикали, пестициди и антибиотици с двойно повече полезни Омега мазнини и уникален вкус.
Sustainable aquaculture with care for the environment

Устойчиви аквакултури с грижа за околната среда

Кохоферм с гордост Ви представя най-новата устойчива рециркулационна ферма в Европейският съюз за отглеждане на Кохо (Сребърна, Тихоокеанска) Сьомга Всички твърди отпадъци се събират и оползотворяват за земеделие

Rated "Best Choice"

Рейтинг Най-Добър Избор

Програмата Seafood Watch на Monterеy Bay Аquarium помага на потребителите и бизнеса да избират морски дарове, които се ловят или отглеждат по начин, който защитава морския живот и местообитанията, сега и за бъдещите поколения. Според програмата Seafood Watch, Кохо Сьомга отглеждана в рециркулационни системи е класирана като "Най-добър избор"

Specialized, natural feed with no additives

Специализира, натурална храна без добавки

Чрез най-съвременна технология Кохоферм ООД постига постоянна филтрация и контрол на водата, което в комбинация с висококачествена, специализирана и натурална храна гарантира оптимални условия на живот за екологично чист продукт без компромиси с качеството

Supreme quality, premium taste

Най-високо качество, уникален вкус

Нашата мисия е да бъдем водещ вертикално интегриран доставчик на устойчива сьомга Кохо (Oncorhynchus kisutch) на избраните от нас пазари с най-високо качество и невероятен вкус

Traceability

Проследяемост

Напълно проследим продукт през целия си живот, помага на потребителя да направи по-добър и по-образован избор. Близостта до избраните пазари гарантира по-дълъг срок на годност, като същевременно осигурява предвидимост и подробна информация за всички участници във веригата за доставки

Нашата история

Нашата история

Създадена през 2011 г., след дълъг и труден процес на проектиране, внедряване, адаптиране и подобряване на собствени иновативни технологии, чрез тясно сътрудничество с канадски и американски консултанти и доставчици на оборудване, Кохоферм успя успешно да развие първата в България рециркулационна система за Кохо Сьомга и една от малкото подобни в Европа. Компанията е бенефициент по програмата на Европейския фонд за рибарство за продуктивни инвестиции в аквакултурите 2007-2013 г. С търпение и решителност нашата цел е да станем водещ доставчик на сьомга в района с най-високо качество

Какво казват другите

RAS

Без компромиси в качеството, Екологично Чиста Сьомга с Уникален Вкус