Нашата Мисия

Кохоферм ООД с гордост Ви представя единствената рециркулационна ферма в Европейският съюз, базирана на сушата за Кохо( Тихоокеанска, Сребърна) Сьомга. Нашата цел е да прозвеждаме екологично чиста Сьомга, без употреба на химикали, пестициди и антибиотици с двойно повече полезни Омега мазнини и уникален вкус.
Sustainable aquaculture with care for the environment

Устойчиви аквакултури с грижа за околната среда

Кохоферм с гордост Ви представя най-новата устойчива рециркулационна ферма в Европейският съюз за отглеждане на Кохо (Сребърна, Тихоокеанска) Сьомга Всички твърди отпадъци се събират и оползотворяват за земеделие

Rated "Best Choice"

Рейтинг Най-Добър Избор

Програмата Seafood Watch на Monterеy Bay Аquarium помага на потребителите и бизнеса да избират морски дарове, които се ловят или отглеждат по начин, който защитава морския живот и местообитанията, сега и за бъдещите поколения. Според програмата Seafood Watch, Кохо Сьомга отглеждана в рециркулационни системи е класирана като "Най-добър избор"

Specialized, natural feed with no additives

Специализира, натурална храна без добавки

Чрез най-съвременна технология Кохоферм ООД постига постоянна филтрация и контрол на водата, което в комбинация с висококачествена, специализирана и натурална храна гарантира оптимални условия на живот за екологично чист продукт без компромиси с качеството

Supreme quality, premium taste

Най-високо качество, уникален вкус

Нашата мисия е да бъдем водещ вертикално интегриран доставчик на устойчива сьомга Кохо (Oncorhynchus kisutch) на избраните от нас пазари с най-високо качество и невероятен вкус

Traceability

Проследяемост

Напълно проследим продукт през целия си живот, помага на потребителя да направи по-добър и по-образован избор. Близостта до избраните пазари гарантира по-дълъг срок на годност, като същевременно осигурява предвидимост и подробна информация за всички участници във веригата за доставки

Нашата история

Нашата история

Създадена през 2011 г., след дълъг и труден процес на проектиране, внедряване, адаптиране и подобряване на собствени иновативни технологии, чрез тясно сътрудничество с канадски и американски консултанти и доставчици на оборудване, Кохоферм успя успешно да развие първата в България рециркулационна система за Кохо Сьомга и една от малкото подобни в Европа. Компанията е бенефициент по програмата на Европейския фонд за рибарство за продуктивни инвестиции в аквакултурите 2007-2013 г. С търпение и решителност нашата цел е да станем водещ доставчик на сьомга в района с най-високо качество

Нашият Състав

Valeri Milovanov
Valeri Milovanov
CEO
Georgi Sofyianski
Georgi Sofyianski
Partner
George Stefanov
George Stefanov
Partner, Business Development
Ina Stefanova, PR, Sales
Ina Stefanova, PR, Sales
Alexander Milovanov
Alexander Milovanov
Operations, IT

Какво казват другите

RAS

Без компромиси в качеството, Екологично Чиста Сьомга с Уникален Вкус