Производствен цикъл -Рециркулационна система

Рециркулационната система осигурява непрекъсната филтрация и рециклиране на водата, включвайки биологична и механична филтрация, в комбинация с насищане с кислород, озониране и премахване на СО2. Дизайна на системата не позволява използването на химикали, пестициди и антибиотици. Има само няколко подобни системи в световен мащаб.

salmon eggs

 

  • Оплоден хайвер който е сертифициран "Патогенно- свободен" се въвежда в люпилнята   supplier and introduced to the hatchery

 

swim up fry

  • След излюпване малките рибки се хранят със тяхното мехурче, след което започват да плуват нагоре и да търсят храна   

salmon grow out

 

  • Люпилнята произвежда 30гр. рибки всеки 90 дни

 

  • След трансфер в басейните за угояване, рибите достигат 3кг в рамките на 16 месеца

 

salmon grow out

 

  • Производствените единици са групирани така че позволяват добив на 200т/ годишно

 

  • Само най високо качество храна се използва, сертифициран без ГМО, хормони, антибиотици или други добавки

 

  • След улов рибата се транспортира до часове в преработвателен цех, за да гарантира продукт от най-високо качество. В напреднала фаза е процеса на планове и разрешителни за собствен преработвателен цех

 

  • Продукта е напълно проследяем с постоянни седмични добиви през цялата година

 

Cohofarm hatchery and Grow out